เป็ดพม่า เป็ดรัดดี สัตว์ที่หาดูยาก

เป็ดพม่า Ruddy Shelduck (Brahminy Duck) ชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ คือ Tadorna ferruginea

เป็ดพม่า เป็นนกขนาดกลาง ถึง ใหญ่ มีลำตัวที่มีความยาวโดยประมาณ 64 ซม. ลักษณะทั่วไปคล้ายกับห่านแต่ขายาวกว่าและก็คอสั้นกว่า
ทั่วไปลำตัวเป็นสีน้ำตาลปนแดงแกมส้ม บริเวณหัวสีน้ำตาลอ่อน

ขณะบินจะมองเห็นขนคลุมขนปีกสีขาวตัดกับสีดำของขนปีกทั้งด้านบนและด้านล่าง แววขนปีกสีเขียว ปากแล้วก็นิ้วสีดำ
ตัวผู้มีเส้นรอบคอสีดำ ตัวเมียไม่มีเส้นรอบคอ

พบในแอฟริกา ยูเรเซีย อินเดีย จีน ไต้หวัน พม่า ไทย เวียดนามตอนเหนือ และบริเวณอ่าวตังเกี๋ยเป็ดพม่ากินพืชน้ำ
และสัตว์ตามชายน้ำ หรือตามทุ่งหญ้าที่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากนักกินพืชน้ำ และสัตว์ตามชายน้ำ
หรือตามทุ่งหญ้าที่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำมากนัก

พวกมันมักจะอาศัยอยู่ตามแม่น้ำขนาดใหญ่ ทุ่งนาที่มีน้ำขังหรือแหล่งน้ำในที่ราบลุ่ม พบเป็นคู่หรือเป็นฝูง สามารถบินได้ดี ว่ายน้ำได้ดีมาก
เวลาพักผ่อนจะยืนบนบกหรือบริเวณชายน้ำตื้น มักยืนนิ่งหรือหดคอสั้น เมื่อมีภัยหรือสิ่งรบกวนมันจะบินขึ้นหรือลงไปว่ายในน้ำ

 

 …

อ่านต่อ →